چگونه شیوه یادگیری خود را بهتر کنیم؟

۱-اهداف خود را از مطالعه مشخص کنید.

*انتخاب درست هدف ، نیمی از موفقیت است.*

*بدون هدف و برنامه ، مانند کشتی سرگردانی هستی که مقصد مشخصی ندارد.*

۲_انگیزه و علاقه خود را برای یادگیری افزایش دهید.

۳_هنگام مطالعه، حواس خود را روی مطالعه متمرکز کنید.

الف)هنگام خستگی و خواب آلودگی مطالعه نکنید.

ب)در جای آرام مطالعه کنید.

پ) از مطاله در محیط بسیار گرم و یا بسیار سرد خودداری کنید.

ت)پس از هر نیم ساعت مطالعه کمی استراحت کنید.

ث)از نکات مهم کتاب یادداشت برداری کنید یا نکات مهم را با علامت«؟» مشخص کنید ؛سپس آن را از معلم خود بپرسید.

۴-سرعت خواندن خود را متناسب با آسانی یا سختی مطلب تنظیم کنید.

۵_ وقت خود را برای مطالعه تنظیم کنید.

۶_زمان خود را برای مطالعه انتخاب کنید.

۷_به خواب کافی توجه کنید.

۸_برای افزایش هوشیاری خود ورزش کنید:بیست دقیقه ورزش حداقل در سه روز

۹_عادت غذا خوردن خود را اصلاح کنید.

۱۰_درباره موضوعی که مطالعه کرده اید مجدداً تمرکز کنید.

روش های مختلفی برای مطالعه یک کتاب وجود دارد. یکی از این روش ها پس ختام است.

*پیشخوانی *سوال کردن *خواندن*تفکر* ازحفظ گفتن* مرور کردن

سعی در جواب دادن به سوالات اساسی بهترین راه مرور کردن است.

انشا الله بقیه رو بعداً میزارم