به نام خدا

تعداد اندکی از مواد به طور مستقیم   و بیشتر آن ها به طور غیر مستقیم از زمین به دست می آیند. بنابراین زمین اندوخته ای عظیم و خدادادی از مواد مورد نیاز برای زندگی در اختیار ما می گذارد.

3-فلز آهن+کربن دی اکسید

2-گرما

   1-اکسید های آهن + کربن

برای جدا کردن اتم های اکسیژن از آهن، سنگ معدن آهن را به همراه کربن(زغال کک) در کوره های مخصوص حرارت می دهند.

        

سیمان مخلوطی از آهک و خاک رس است و در طبیعت یافت نمی شود بلکه آن را از سنگ آهک موجود در طبیعت بدست می آورند.

3-آهک + کربن دی اکسید

(کلسیم اکسید)

2-گرما

1-سنگ آهک

(کلسیم کربنات) 

 

بشقاب چینی که در آن غذا می خوریم از خاک رس و لیوان شیشه ای که در آن آب می نوشیم از ماسه ساخته شده اند.

 

3-پختن و لعاب دادن

2-شکل دادن به خمیر

1-تهیه گل کوزه گری   

 

در تولید ظروف سفالی رنگی از اکسید های فلزی های مختلفی مانند: آهن، کروم، مس و طلا و .... استفاده می شود.

برای محافظت از منابع طبیعی می توان از کاهش مصرف، بازیافت و مصرف دوباره استفاده کرد. 

نظر شما برا ما دل گرمی است...........

اگر برای این مطلب نظری نباشد، مطلب دیگری نخواهم نوشت. پس لطفاً نظر دهید.