به نام خدا

برخی از مواد مورد استفاده در زندگی انسان در طبیعت یافت می شوند برخی از آن ها را می توان مستقیم از زمین، هوا و آب به دست آورد امّا اکثر مواد مورد استفاده در طبیعت یافت نمی شوند بلکه باید آن را با انجام تغییرات فیزیکی و شیمیایی در مواد بدست آورد.(مواد مصنوعی) مثلاً آهن، آلومینیم و مس را از سنگ معدن، شیشه را از ماسه، سیمان را از سنگ آهک و پلاستیک را از نفت خام به دست می آورند.

هر ماده دارای ویژگی های مشخص و معینی است که این ویژگی ها عبارت اند از: حالت ماده، براق و کدر بودن، رسانا و نارسانا بودن، انعتاف پذیر یا انعتاف نا پذیر بودن، شفافت و کدر بودن، سخت و نرم بودن، دارای خاصیت آهن ربایی و بدون خاصیت آهن ربایی بودن و ....

انعتاف پذیری یعنی ماده چقدر می تواند در اثر نیرو خم یا کشیده شود و پس از نیرو دوباره به حالت اوّل خود بازگردد.

خواص مواد را می توان با افزودن یک یا چند ماده شیمیایی به آن ها تغییر داد مثل اضافه کردن رس به کربن نوک مداد، در اثر این عمل خواص فلز ها و نافلز ها بهبود پیدا می کند.

اگر فلز ها را ذوب کنیم و با هم مخلوط نمائیم آلیاژ بدست می آید مثل فولاد زنگ نزن، چدن، برنز و مفرغ

نظر شما برای ما دل گرمی است.........