به نام خدا

متخصصان علوم تجربی با بهره گیری از تفکر، تجربه و به کار بستن مهارت های گوناگون در برخورد با مسائل زندگی علوم را توسعه بخشیده اند. علوم به کارگیری حواس پنجگانه برای آشنایی با چیز های اطراف ما است و یا روشی برای حل همه مسائل زندگی ما است.

مهارت های یادگیری علوم عبارتند از:

 1. مشاهده
 2. طبقه بندی
 3. اندازه گیری
 4. جمع آوری اطلاعات
 5. تفسیر کردن
 6. پیش بینی کردن
 7. فرضیه سازی
 8. طراحی آزمایش
 9. کاربرد ابزار
 10. برقراری ارتباط
 11. یادداشت برداری
 12. مدل سازی

تبدیل علم به عمل را فناوری می نامند. ساخت خودرو، کامپیوتر ، تلفن ، نیرو گاه هسته ای ، هواپیما ، رادار و .... نمونه هایی از تبدیل دانش علمی به عمل هستند.

علوم تجربی را به چهار شاخه ی فیزیک، شیمی ،زیست شناسی و زمین شناسی تقسیم کرده اند که موفقیت و پیشرفت سریع علم نتیجه فعالیت مشترک همه ی دانشمندان و متخصصان با یک دیگر است.